Додати акцію

Курси психології

закрити

Чому ми?

Курси психології в Києві

Психологічний тренінг - це одна з форм навчання навичкам розвитку поведінки особистості. Психологічні тренінги - це виконання тих чи інших вправ, орієнтованих на демонстрацію або розвиток психологічних якостей людини. Принцип, який забезпечує психологічному тренінгу найбільшу ефективність - це поєднання всіх форм діяльності: навчання, гри, спілкування і праці.

Групові психологічні тренінги - це застосування до учасників таких методів практичної психології, які допомагають сформувати в них навички саморозвитку, самовдосконалення та самопізнання.

Кінцевим результатом участі в психологічних тренінгах є формування іміджу. Це відбувається поетапно. Кожен етап - це особливий вид тренінгу, який має свою спрямованість і мету. На початковому етапі часто застосовуються тренінги тілесної терапії і саморегуляції. За ними слідують тренінги віднаходження себе або самовдосконалення. Останній етап включає тренінги особистісного росту з використанням різних методів самовдосконалення. Особливою популярністю користуються також бізнес - тренінги, що включають в себе елементи всіх трьох груп. В основному, вони проводяться для того, щоб удосконалювати навички, необхідні в конкретній галузі або професійної діяльності (наприклад: курси mini-MBA, Тенінген переговорних процесів, курси реклами і PR, тренінги управління персоналом та Ін.)

Основні типи тренінгів за критерієм спрямованості впливу: навикові, психотерапевтичні, соціально-психологічні, бізнес-тренінги.
Навикові тренінги спрямовані на придбання людиною навичок, необхідних для використання в конкретній сфері. Прикладом навикових тренінгів можна вважати тренінг переговорів, самопрезентації та ін.

Основним завданням психотерапевтичних тренінгів є зміни у свідомості. Доповнити психотерапевтичні тренінги можуть такі заняття як танці, навчання вокалу або уроки малювання - на них можна не тільки знайти певні навички, а й розкрити творчу сторону своєї особистості, що дуже сприяє відновленню внутрішнього балансу особистості.

Соціально-психологічні тренінги мають на меті зміни, що відбуваються як в свідомості, так і в формуванні навичок.

Бізнес - тренінги використовуються з метою розвитку навичок персоналу для успішного виконання завдань.

Також варто додати, що, останнім часом великої популярності набули онлайн-курси і психологічні тренінги online.

На Скидочнику можна знайти акції на психологічні тренінги в таких містах як: Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ та інші.